Tilastot

Huumetilastoista ilmenee, että huumeasenteet ovat lieventyneet ja yhä useampi suomalainen on kokeillut tai käyttänyt satunnaisesti huumeita. Yleisin kokeiltu huume on kannabis. Huumekuolemat ovat olleet lievässä kasvussa ja huumeet ovat 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy.

Huumeisiin liittyvää tilastotietoa kokoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Tulli, Poliisi ja monet muut viranomaistahot. THL kokoaa säännöllisesti yleiset tilastoraportit: Huumetilanne SuomessaPäihdehuollon huumeasiakkaatSuomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet sekä jätevesitutkimukset. Lisäksi lasten ja nuorten elämästä kootaan tietoa kouluterveyskyselyillä. Ajantasaista tietoa huumetilanteesta ja huumausainekuolemista: Huumausainekuolemat 2006-2021, Päihdetilastollinen vuosikirja 2022 ja THL:n oikeuskemialliset tutkimukset.

 

 

This report presents the top-level overview of the drug phenomenon in Finland, covering drug supply, use and public health problems as well as drug policy and responses. The statistical data reported relate to 2017 (or most recent year) and are provided to the EMCDDA by the national focal point, unless stated otherwise: http://www.emcdda.europa.eu/activities http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11336/finland-cdr-2019_0.pdf