Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Käyttöhuone

Huumeiden käyttöhuoneet, joita toisinaan kutsutaan myös valvotuiksi pistotiloiksi, ovat tiloja, joissa huumeita käyttävät voivat käyttää laittomia päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa.

Käyttöhuoneita on useassa Euroopan maassa ja ne sijaitsevat yleensä alueilla, joilla huumeiden käyttö julkisissa tiloissa on tavallista. Niiden ensisijainen tavoite on vähentää kuolleisuutta ja sairastuvuutta tarjoamalla huumeiden pistokäyttöön turvallisempi ympäristö sekä kouluttamalla käyttöhuoneen asiakkaita turvallisempiin käyttötapoihin. Käyttöhuoneissa tehtävällä kohtaavalla työllä on tärkeä hyvinvointia edistävä tehtävä, jolla voidaan ohjata käyttäjiä kohti terveellisempiä elämäntapoja.

Tanskassa käyttöhuoneissa on erikseen huone pistämiseen ja erikseen huone polttamiseen. Yksi tavoite on ohjata ihmisiä käyttämään huumeita turvallisemmin, eli ei pistäen. Käyttöhuoneessa ainetestaus antaa tietoa huumausaineina käytettyjen aineiden koostumuksesta. Testattaessa huumetta käyttävä itse arvioi, mitä ainetta hänellä on. Tutkittaessa huomataan toisinaan, että kyse on jostain aivan muusta aineesta.

Tanskassa käyttöhuoneet ovat lisänneet oleellisesti asuinalueen viihtyvyyttä sekä ihmisten hyvinvointia. Yliannostuskuolemia on pystytty estämään. Voimme vain arvata, olisivatko vaikutukset Suomessa yhtä hyvät. Sen kuitenkin tiedämme, että huumeidenkäyttöä ohjaamalla voidaan edistää vaikeassa elämäntilanteessa olevien, paljon palveluja tarvitsevien huumeriippuvaisten hyvinvointia.

Käyttöhuoneissa tehtävällä kohtaavalla työllä on tärkeä hyvinvointia edistävä tehtävä, jolla voidaan ohjata huumeita käyttäviä kohti terveellisempiä elämäntapoja