Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Tukea toipumiseen

Kun haluat lopettaa huumeiden käytön, sinulle on tarjolla tukea ja apua. Tilanteessa ei tarvitse olla yksin. On tärkeää löytää itselleen toimivat keinot päihteettömyyden tueksi.

Akuuttiin päihdeongelmaan saat apua oman kuntasi sosiaali- ja terveyspalveluista, opiskelija- ja työterveyshuollosta sekä päihdejärjestöistä.  Toipumisen tueksi voit kysyä kauttamme tukihenkilöä. Tukea saat myös vertaisryhmän tapaamisissa tai verkkoryhmissä.

Valtakunnallisesti vertaistukea tarjoaa myös Nimettömät narkomaanit (NA), joiden kokouksia järjestetään monilla paikkakunnilla.