Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Huume­politiikka

Suomalainen huumausainepoliiikka kulkee kahdella raiteella.

Toisaalta se on kokonaiskieltopolitiikkaa: vakavan huumerikollisuuden eli huumeiden valmistamisen, kaupan ja salakuljetuksen lisäksi myös huumeiden käyttäminen ja hallussapito on Suomessa laitonta. Samalla Suomessa mahdollistetaan huumeita käyttävien hoito sekä sosiaali- ja terveysneuvonta. Hoito turvataan ja sitä suojaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus rikkoutuu vain vakavien henkirikosten ja lastensuojelun velvotteiden seurauksena.

Huumausainepolitiikan koordinaatiovastuu Suomessa on Sosiaali- ja terveysministeriöllä. Tärkeä yhteistyöelin on kansallinen huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä, johon kukin hallinnonala tuo keskusteltavaksi sellaiset valmistelussa olevat asiat, joilla on yleistä huumausainepoliittista merkitystä.