Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Julkaisut ja materiaalit

Julkaisut:

Janita Maijanen ja Petra Müller:
Teams-läheisryhmät vapaaehtoistoiminnan muotona ss. 42 – 49 teoksessa Eve Lahikainen ja Pinja Nieminen (toim.): Vapaaehtoistoiminta poikkeusaikana (Kansalaisareena 2021)

Irti Huumeista ry:n kanssa yhteistyössä tehdyt opinnäytetyöt ja pro gradut:

Opinnäytetyöt ja pro gradut 2023:

Kaleton, Heli:
Huumeita käyttävien henkilöiden läheisten kokemuksia päihderiippuvuuden vuoksi annetusta hoidosta

Lautamäki, Sonja; Raikaa, Sannamaari:
”Auttamalla muita autan itseäni” : Huudikoutsi-toiminnan vaikutukset vertaistyöntekijöiden toipumiseen

Penna, Kristiina:
”Siitä tuli semmoinen keskeytetty vanhemmuus” : vanhempien kokemuksia lapsen huumeiden käytön paljastumisesta.

Opinnäytetyöt ja pro gradut 2022:

Törmänen, Leena:
Toipumisorientaatio huumeita käyttävän henkilön läheisen tukena

Haaksiluoto, Janika:
STEA-rahoitteisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten rahoituskanavat

Opinnäytetyöt ja pro gradut 2021:

Kivistö, Johanna; Kukkonen, Anne:
”Sattuu niin helvetisti” : Isovanhempien kokemuksia lapsenlapsen huumeiden käytöstä

Halonen, Kiia; Heinonen, Jenna:
Huumeiden käyttäjien läheisten psykososiaalisen tuen tarve

Häkkinen, Emma:
”Paljon on kaikkee tukea saatavilla, mut se on aika sirpaleista” Päihderiippuvaisten henkilöiden puolisoiden sosiaalisen tuen tarve sekä kokemukset sosiaalisen tuen hakemisesta ja saamisesta

Laaksonen, Jenny; Niskanen, Jenna; Yildiz, Emina:
”Kukaan ei ymmärrä sitä, miten paljon sisaruksen menetys sattuu” : Huumeisiin kuolleiden sisarusten päihdepalvelut asiakasosallisuuden näkökulmasta

Lindström, Bianca:
Huumeiden käyttäjien sisarusten kokemuksia saamastaan sosiaalisesta tuesta

Opinnäytetyöt ja pro gradut 2020:

Erkkilä, Tiina:
Päihdekuolema läheisen kertomana

Materiaalit: 

Kansio, josta voit ladata Irti Huumeista ry:n esitteitä