Yhteystiedot

Matalan kynnyksen tuen tarjoaminen on työtämme, jota teemme yhdessä ja suurella sydämellä. Työntekijämme, vapaaehtoisemme ja yhteistyökumppanimme muodostavat tiimin, jossa olemme toistemme tukena, auttamassa toinen toisiamme auttamaan.

Irti Huumeista ry on vuodesta 1984 lähtien toiminut uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton järjestö.

Mikäli sinulla on asiaa toimistollemme, laitathan siitä viestin etukäteen info@irtihuumeista.fi, kiitos. Ilmoitamme, milloin voit asioida toimistollamme.

Toimistomme on avoinna arkipäivisin klo 9–15. Pasilanraitio 5, käyntiosoite Fredriksberginkatu 2, 3. krs 00240 Helsinki

info@irtihuumeista.fi

Irti Huumeista – Kiinni Elämässä -yhteisö

Olemme naurava, räiskyvä, puhelias ja heittäytyvä Irti Huumeista ry:n työyhteisö! Meillä on vahva, monialainen ammattitaito huume- ja läheistyöstä. Olemme sitoutuneet huumeiden vastaiseen työhön ja toimimme, jotta ihmisten ei tarvitse kärsiä tai pelätä yksin huumeita käyttävien läheisten puolesta tai muiden käyttäjien takia.

Toimimme, jotta huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä ihmisoikeudet toteutuvat ja että heidän elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan edistetään. Vaikutamme yhteiskuntaan ja ihmisiin, jotta nuoret eivät aloittaisi huumekokeiluja ja jotta ihmiset eivät kuolisi huumeisiin. Haluamme pitää ihmiset kiinni elämässä. Tätä työtä me, Irti Huumeista ry:n henkilökunta ja hallitus, teemme yhdessä vapaaehtoistemme kanssa.

Sähköpostimme on muotoa etunimi.sukunimi(at)irtihuumeista.fi


Toiminnanjohtaja
Mirka Vainikka
p. 0400 937 128
Facebook | Twitter
Mirka Vainikka on dynaaminen, liikunnallinen sosiaali- ja terveysalan ideanikkari, innostaja ja toiminnanjohtaja. Mirka on suomalaisen huumetyön ja huumausainepolitiikan keskeisiä järjestövaikuttajia. Hänellä on vahvat verkostot, päättäväisyyttä muuttaa maailmaa ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä heitä omana itsenään arvostaen. Mirkalla on yli kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä sekä yhtä pitkä työkokemus kuntoutustyöstä, korvaushoidon arvioinnista ja hoitoonohjauksesta. Mirka on koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi (YAMK). Hän on EPT-verkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja.
Huume- ja läheistyön vastaava
Mira Reponen
p. 050 371 3466
Mira Reponen toimii huume- ja läheistyön vastaavana. Toiminnassa ja kohtaamisessa on tärkeää asiakaslähtöisyys ja aitous. Mira on lämmin, lempeä ja vakaa. Hän huomioi toiset pitkän kokemuksensa tuomalla varmuudella. Koulutukseltaan hän on sekä lähihoitaja että yhteisöpedagogi (työyhteisön kehittäjä) (AMK).
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Janita Maijanen
p. 050 339 5283
Janita Maijanen vastaa kaikista yhdistyksen yleisistä vapaaehtoistoimintaan liittyvistä asioista, ja koordinoi Irti Huumeista puhelimen toimintaa sekä yhdistyksen alueyhdyshenkilötoimintaa. Hän on luotettava, kehittämis- ja järjestötehtävistä pitävä sosionomi (YAMK). Erityisenä vahvuutena Janitalla ovat etsivän nuorisotyön tausta, palvelujärjestelmäosaaminen sekä kokemus järjestötoiminnasta. Hän on aiemmin toiminut pitkään vapaaehtoisena huumeita käyttävien ja heidän läheistensä kanssa.
Läheistyön koordinaattori
Petra Müller
p. 050 472 0372

Petra Müller vastaa vapaaehtoistoiminnan osalta läheisryhmien toiminnasta sekä Vilpolasta. Petra vastaa myös Palaset-mallin mukaisesta läheistyöstä, ja perheet voivat tiedustella häneltä osallistumismahdollisuudesta mallin mukaiseen työskentelyyn. Petralla on vastuullaan Terveysneuvontapäivien järjestelyt. Työkokemusta Petralla on lähihoitajana useista päihdehuollon paikoista, niin kuntouttavasta kuin haittoja vähentävästä työstä. Petra on avoin uusille työtavoille ja ideoille.

 

Huumetyöntekijä, kokemusasiantuntija
Henri Grönholmp. 050 476 7805
LinkedIn · Facebook

Henri Grönholm tuo Irti Huumeista ry:n työryhmään kokemustietoa ja näkemystä huumekysymyksestä. Hänen mukaansa huumemaailmassa ihmisestä nousevat esiin erilaiset piirteet kuin päihteettömässä elämässä. Henriä luonnehditaan spontaaniksi, analyyttiseksi ja myötätuntoiseksi. Työssä hänen vahvuuksiaan ovat puolueettomuus, rauhallisuus ja halu jeesata erilaisia ihmisiä. Henri toivoo kaikille rakkautta ja myötätuntoa.

Verkkotyön kehittäjä
Pietari Holma
p. 044 784 5274

Pietari Holman toimenkuvaa kuuluvat verkkokoulutusten luominen ja ylläpito sekä verkkoasiantuntijan tehtävät. Pietari on koulutukseltaan yo-media-assistentti sekä sosionomi (AMK). Hänellä on monipuolista kokemusta sekä media- että sosiaalialalta. Pietari on rauhallinen, utelias, innovatiivinen ja tunnollinen.

Järjestökoordinaattori
Ida Virta
p. 050 320 8947
Ida Virta on muita toimintaan innostava sosionomi. Idaan voit olla yhteydessä jäsen-, varainhankinta-, koulutus- ja muissa kysymyksissä. Ida on seurannut huumetilannetta vuosia ja hänellä on läheiskokemusta. Hyvinvointityö ja huumehaittojen vähentäminen ovat Idalle sydämen asia. Ida kehittää koko yhdistyksen toimintaa ja koostaa yhdistyksen seuranta- ja arviointitiedot koko yhdistyksen käyttöön.
Hallintosihteeri
Joni Saikkonen
p. 044 493 7375

Joni hoitaa asiakasneuvontaa ja johdon tukitehtäviä sekä avustaa hallintoa. Lisäksi Joni osallistuu viestinnän sekä vapaaehtois- ja vertaistoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Monipuolisena työläisenä Joni on auttamassa kaikkia tarpeen tullen. Hän on urheilullinen, innostuva, aktiviinen ja positiivinen ihminen. Joni on koulutukseltaan merkonomi ja urheilujournalisti. Jonin kanssa saa aikaan hyvän keskustelun ja häntä on helppo lähestyä.

Birgitta Suorsa
Viestintäpäällikkö
Birgitta Suorsa
p. 040 620 3178
Birgitta Suorsa vastaa Taite-lehden koostamisesta sekä Käänne-uutiskirjeistä. Hän pitää huolta, että media saa käyttöönsä tositarinoita huumeiden läheisten ja toipuvien elämästä. Birgitta osaa rauhoittaa kiireiset tilanteet ja lyödä leikiksi tarpeen tullen. Koulutukseltaan hän on yht.kand. ja medianomi (AMK).

Viestintäkoordinaattori
Ronja Vento
p. 044 493 7374

Ronja Vennon työnkuvaan kuuluvat viestintäpäällikön auttaminen, somesisältöjen tuottaminen ja ideointi sekä vapaaehtoisten media-auttaminen. Ronja on valmistunut tänä vuonna ammattikoulusta, mediapalvelujen toteuttaja -tutkinnosta. Hänellä on kokemusta someviestinnästä, ja videoiden ja grafiikoiden teko on hänen lempipuuhaansa. Ronja on luova, tunnollinen, innokas ja kekseliäs.

 

Huumekulman toimittaja
Noa

Noa tuo Irti Huumeista ry:n työryhmään ja keskusteluihin varhaisnuorten näkemystä. Huumekulman toimittajana Noa kysyy asioista, jotka askarruttavat häntä ja hänen kavereitaan huumekeskustelussa. Noa on liikunnallinen, sosiaalinen ja aktiivinen peruskoululainen, joka vaikuttaa some-kanavilla mm. Instagramissa ja TikTokissa. Noaan saa yhteyden Idan kautta p. 050 320 8947.

Talous- ja hallintopäällikkö
Katja Kiuru
p. 040 094 4254

Katja Kiurun työtehtäviin kuuluvat talouden suunnittelu ja seuranta. Hän vastaa osaltaan myös henkilöhallinnosta. Katja on perusteellinen ja pystyy näkemään kokonaisuudet. Hänellä on vankka kokemus yrityspuolelta, ja nyt hän tuo osaamistaan järjestökenttään. Katja on koulutukseltaan tradenomi (AMK).

Tilitoimisto
Rva K.A. Koskisen Tili- ja Toimistopalvelu Oy
p. 09 726 2200

Vertaisohjaajat ja kokemusasiantuntijat

Läheisohjaaja
Tiia
tiia.vapaaehtoinen@irtihuumeista.fi
p. 044 493 6414

Tiia ottaa vastaan päihteitä käyttävien läheisiä Helsingin kaupungin Malmin päihdepoliklinikalla parittomien viikkojen perjantaisin klo 13 -16. Ajan voit varata joko sähköpostitse tai jättämällä yhteydenottopyynnön puhelimeen. Vastaanotolle voi tulla anonyymisti.

Läheiskokemusasiantuntija
Marja Moisander
marja.vapaaehtoinen@irtihuumeista.fi

Marja Moisanderin voit tilata puhumaan läheisten kokemuksesta ja asemasta. Marjan ainoa lapsi kuoli muutama vuosi sitten huumeiden takia. Suru jäi, mutta Marja päätti auttaa muita huumeita käyttävien läheisiä. Hän koulutukseltaan opettaja ja on kouluttautunut läheiskokemusasiantuntijaksi.

Läheiskokemusasiantuntija
Leea Seger
p. 040 774 1593

Leea Segerillä on vahva läheistyön kokemus. Leea on koulutukseltaan lähihoitaja, RR-perheterapeutti ja läheiskokemusasiantuntija. Leea on avoin, jämpti ja helposti lähestyttävä.

Palasista eteenpäin -hanke

Projektipäällikkö
Emilia Puistovirta
p. 044 499 3219
emilia.puistovirta(at)sininauha.fi
Emilia Puistovirran työn keskiössä on Palasista eteenpäin -hankkeen yhteistyökumppanuudet, johtaminen ja etenemisen varmistaminen.
Projektityöntekijä
Tiina Haajanen
p. 050 528 7979
Tiina Haajanen työskentelee Palasista eteenpäin -hankkeessa projektityöntekijänä.

Huudikoutsit-hanke

Projektipäällikkö
Mirka Haili
p. 050 433 4981
Twitter
Mirka Haili vastaa Huudikoutsit-hankkeesta. Hän on koulutukseltaan sosionomi YAMK, hänellä on myös päihdetyön ammattitutkinto sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutus. Mirka on tehnyt mm. kymmenen vuotta työtä asunnottomien ja päihdeongelmaisten kanssa eri tehtävissä. Mirka on rauhallinen, ajattelee ns. boksin ulkopuolelta ja innostuu uusista asioista.
Projektityöntekijä
Saana Simonen
p. 040 354 9396
saana.simonen(at)kukunori.fi
Projektityöntekijä
Susanna Archer
p. 044 784 5278
Susanna vastaa Huudikoutsien Espoon toiminnasta. Koulutukseltaan Susanna on yo-merkonomi sekä sosionomi-diakoni (AMK). Aiemmin Susanna on työskennellyt ravintola-alalla esihenkilötehtävissä. Susanna on aurinkoinen energiapakkaus. Susanna kokee, että jokainen ihminen tulee kohdata aidosti ja kunnioittavasti omana itsenään.

Hallitus

Puheenjohtaja
Sami Räsänen
p. 040 845 9052

Muut hallituksen jäsenet
Pihla Keto-Huovinen
Jari Kyllönen (varapuheenjohtaja)
Sari Leinonen
Mette Strauss
Piia Tuosa
Inari Viskari

Varajäsenet
Tapio Jaakkola

Marja Moisander
Päivi Niemi-Laine
Juha-Pekka (JP) Pääskysaari
Leea Seger
Merja Väisänen

 

Laskutusosoite

Verkkolaskuosoite: 003708101527
Operaattorin tunnus: BAWCFI22
Operaattori: Basware

Mikäli ette pysty toimittamaan laskujanne verkkolaskuina, tulee paperilaskut postittaa alla
olevaan osoitteeseen. Huomioithan, että # -merkit ovat ohjeen mukaisesti.

Irti Huumeista ry
##003708101527##
PL 683
00026 BASWARE