Yhteystiedot

Matalan kynnyksen tuen tarjoaminen on työtämme, jota teemme yhdessä ja suurella sydämellä. Työntekijämme, vapaaehtoisemme ja yhteistyökumppanimme muodostavat tiimin, jossa olemme toistemme tukena, auttamassa toinen toisiamme auttamaan.

Irti Huumeista ry on vuodesta 1984 lähtien toiminut uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton järjestö.

Toimistomme on suljettu 28.6.–31.7. Valtakunnallinen Teams-vertaisryhmä toimii kesälläkin, ja Irti Huumeista -chat vastaa heinäkuussa joka maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 9–12.
Elokuusta lähtien toimistomme on avoinna arkipäivisin klo 9–15. Pasilanraitio 5, käyntiosoite Fredriksberginkatu 2, 3. krs
00240 Helsinki

Irti Huumeista -puhelin 0800 980 66 ma-pe 9–15 sekä ma-to klo 18–21.
info@irtihuumeista.fi

Irti Huumeista – Kiinni Elämässä -yhteisö

Olemme naurava, räiskyvä, puhelias ja heittäytyvä Irti Huumeista ry:n työyhteisö! Meillä on vahva, monialainen ammattitaito huume- ja läheistyöstä. Olemme sitoutuneet huumeiden vastaiseen työhön ja toimimme, jotta ihmisten ei tarvitse kärsiä tai pelätä yksin huumeita käyttävien läheisten puolesta tai muiden käyttäjien takia.

Toimimme, jotta huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä ihmisoikeudet toteutuvat ja että heidän elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan edistetään. Vaikutamme yhteiskuntaan ja ihmisiin, jotta nuoret eivät aloittaisi huumekokeiluja ja jotta ihmiset eivät kuolisi huumeisiin. Haluamme pitää ihmiset kiinni elämässä. Tätä työtä me, Irti Huumeista ry:n henkilökunta ja hallitus, teemme yhdessä vapaaehtoistemme kanssa.

Sähköpostimme on muotoa etunimi.sukunimi(at)irtihuumeista.fi


 

Toiminnanjohtaja
Mirka Vainikka
p. 0400 937 128
Facebook | Twitter
Mirka Vainikka on dynaaminen, liikunnallinen sosiaali- ja terveysalan ideanikkari, innostaja ja toiminnanjohtaja. Mirka on suomalaisen huumetyön ja huumausainepolitiikan keskeisiä järjestövaikuttajia. Hänellä on vahvat verkostot, päättäväisyyttä muuttaa maailmaa ja kyky kohdata erilaisia ihmisiä heitä omana itsenään arvostaen. Mirkalla on yli kymmenen vuoden kokemus vapaaehtoistyöstä sekä yhtä pitkä työkokemus kuntoutustyöstä, korvaushoidon arvioinnista ja hoitoonohjauksesta. Mirka on koulutukseltaan lähihoitaja ja sosionomi (YAMK). Hän on EPT-verkoston huumetyöryhmän puheenjohtaja.

 

 

Huume- ja läheistyön vastaava
Mira Reponen
p. 050 371 3466

 

Mira Reponen toimii  huume- ja läheistyön vastaavana. Toiminnassa ja kohtaamisessa on tärkeää asiakaslähtöisyys ja aitous. Mira on lämmin, lempeä ja vakaa. Hän huomioi toiset pitkän kokemuksensa tuomalla varmuudella. Koulutukseltaan hän on sekä lähihoitaja että yhteisöpedagogi (työyhteisön kehittäjä) (AMK).

 

 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Janita Maijanen
p. 050 339 5283
Janita Maijanen koordinoi järjestön vapaaehtoistoimintaa, ja vastaa Irti Huumeista puhelimen toiminnasta. Hän on luotettava, kehittämis- ja järjestötehtävistä pitävä sosionomi (YAMK). Erityisenä vahvuutena Janitalla ovat etsivän nuorisotyön tausta, palvelujärjestelmäosaaminen sekä kokemus järjestötoiminnasta. Hän on aiemmin toiminut yli viisi vuotta vapaaehtoisena huumeita käyttävien ja heidän läheistensä kanssa.

 

Läheistyön koordinaattori
Petra Müller
p.050 472 0372

Petra Müllerin työpäivät kuluvat puhelin- ja chat-neuvonnan sekä terveysneuvonta-asioiden parissa. Vapaaehtoistyön osalta Petra vastaa läheisryhmien toiminnasta sekä Vilpolasta. Petra vastaa myös Oikeus turvalliseen arkeen -hankkeesta. Työkokemusta Petralla on lähihoitajana useista päihdehuollon paikoista, niin kuntouttavasta kuin haittoja vähentävästä työstä. Petra on avoin uusille työtavoille ja ideoille.

 

Huumetyön koordinaattori
Eetu Pakkanen
p. 050 4767805

Eetu vastaa vapaaehtoistoiminnan osalta Irti Huumeista chatista sekä tukihenkilötoiminnasta. Eetulla on kokemusasiantuntijan pätevyys, ja hän opiskelee sosionomiksi. Eetu tarttuu tehtäviin avoimin mielin ja reippain ottein.

 

Järjestökoordinaattori
Ida Virta
p. 050 320 8947
Ida Virta on muita toimintaan innostava sosionomi. Idaan voit olla yhteydessä jäsen-, varainhankinta-, koulutus- ja muissa kysymyksissä. Ida on seurannut huumetilannetta vuosia ja hänellä on läheiskokemusta. Hyvinvointityö ja huumehaittojen vähentäminen ovat Idalle sydämen asia. Ida kehittää koko yhdistyksen toimintaa ja koostaa yhdistyksen seuranta- ja arviointitiedot koko yhdistyksen käyttöön.

 

Birgitta Suorsa

 

Viestintäpäällikkö
Birgitta Suorsa
p. 040 620 3178
Birgitta Suorsa vastaa Taite-lehden koostamisesta sekä Läheinen- ja Käänne-uutiskirjeistä. Hän pitää huolta, että media saa käyttöönsä tositarinoita huumeiden läheisten ja toipujien elämästä. Birgitta osaa rauhoittaa kiireiset tilanteet ja lyödä leikiksi tarpeen tullen. Koulutukseltaan hän on yht.kand. ja medianomi (AMK).

 

 

Talous- ja hallintopäällikkö
Katja Kiuru
p. 040 094 4254
Katja Kiurun työtehtäviin kuuluvat talouden suunnittelu ja seuranta. Hän vastaa osaltaan myös henkilöhallinnosta. Katja on perusteellinen ja pystyy näkemään kokonaisuudet.  Hänellä on vankka kokemus yrityspuolelta, ja nyt hän tuo osaamistaan järjestökenttään. Katja on koulutukseltaan tradenomi (AMK).

 

Tilitoimisto
Rva K.A. Koskisen Tili- ja Toimistopalvelu Oy
p . 09 726 2200

Palasista eteenpäin -hanke

 

 

Projektipäällikkö
Sanna Tanskanen
p. 044 769 9124
sanna.tanskanen(at)sininauha.fi
Sanna Tanskasen työn keskiössä on Palasista eteenpäin -hankkeen yhteistyökumppanuudet, johtaminen ja etenemisen varmistaminen. Sanna uskaltaa kysyä ja kertoa rehellisesti, mitä ajattelee. Hän on positiivinen, lämmin ja helposti lähestyttävä valtiotieteilijä, jolla on pitkä kokemus lastensuojelutyöstä.

 

 

Projektityöntekijä
Outi Partti
p. 050 528 7979
Outi Partti työskentelee Palasista eteenpäin -hankkeessa projektityöntekijänä. Outi on koulutukseltaan yhteisöpedagogi AMK, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti ja lähihoitaja. Työkokemusta Outilla on useista eri päihdetyön toimintayksiköistä ja hän on innovatiivinen sekä ihmisläheinen kehittäjä.

 

Irti huudeista -hanke

 

Projektipäällikkö
Mirka Haili
p. 050 433 4981
Twitter

Mirka Haili vastaa Huudikoutsit -hankkeesta. Hän on koulutukseltaan sosionomi YAMK, hänellä on myös päihdetyön ammattitutkinto sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan koulutus. Mirka on tehnyt mm. kymmenen vuotta työtä asunnottomien ja päihdeongelmaisten kanssa eri tehtävissä. Mirka on rauhallinen, ajattelee ns. boksin ulkopuolelta ja innostuu uusista asioista.

 

 

Projektityöntekijä
Henrik Linnavirta
p. 040 5527077
henrik.linnavirta(at)kukunori.fi
Henrik Linnavirta vastaa Huudikoutsit -hankkeessa erityisesti huudikoutsien kouluttamisesta ja jalkautuvasta työstä. Musiikkia intohimoisesti harrastavalla Henrikillä on laajasti työkokemusta ihmisoikeustyöstä tennisvalmennukseen ja päihdetyöhön. Henrikin vahvuuksiin kuuluu ennakkoluuloton asenne ja taito kohdata erilaisia ihmisiä.

 

Hallitus

 

Puheenjohtaja
Sami Räsänen
p. 040 845 9052

 

Muut hallituksen jäsenet
Pihla Keto-Huovinen
Jari Kyllönen (varapuheenjohtaja)
Sari Leinonen
Mette Strauss
Piia Tuosa
Merja Väisänen

 

Varajäsenet
Tapio Jaakkola
Outi Kähkönen
Marja Moisander
Päivi Niemi-Laine
Juha-Pekka (JP) Pääskysaari
Leea Seger