Koulutukset

Koulutamme vapaaehtoisia säännöllisesti. Järjestämme verkkoperuskoulutuksen lisäksi läheisryhmänohjaajien, tukihenkilöiden, puhelinpäivystystäjien ja chat-vastaajien peruskoulutuksia sekä erilaisia täydennyskoulutuksia.

Koulutukset ylläpitävät ja tukevat vapaaehtoisten jaksamista sekä osallisuutta. Samalla opitaan uutta, tutustutaan toisiin toimijoihin yhdistyksessä sekä jaetaan kokemuksia omasta vapaaehtoistoiminnasta. Vapaaehtoistoimintaan hakeudutaan haastattelun kautta, ja kaikki vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä. Ensimmäinen koulutus on kirjallinen verkkoperuskoulutus, joka on mahdollista käydä heti haastattelun jälkeen. Katso yhteystiedot täältä.

Koulutukset ylläpitävät ja tukevat vapaaehtoisten jaksamista sekä osallisuutta.