Koulutukset

Koulutamme vapaaehtoisia säännöllisesti toimintakalenterimme mukaisesti. Järjestämme peruskoulutuksen lisäksi läheisryhmänohjaajien, tukihenkilöiden, puhelinpäivystyksen ja viestinnän sekä verkkoauttamisen perus- ja syventäviä koulutuksia vuosittain.

Koulutukset ylläpitävät ja tukevat vapaaehtoisten jaksamista sekä osallisuutta. Samalla opitaan uutta, tutustutaan toisiin toimijoihin yhdistyksessä sekä jaetaan kokemuksia omasta vapaaehtoistoiminnasta.

Koulutukset ylläpitävät ja tukevat vapaaehtoisten jaksamista sekä osallisuutta.