Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Hoitoon ohjaus

Hoitoon ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä voit soittaa Irti Huumeista -puhelimeen 0800 980 66. Tärkeintä on, ettet jää yksin. Autamme mieluusti.

Huumehoitoon pääsystä vastavat kunnat. Hoitoon voi ohjata myös työterveyshuolto ja muut tahot. Yleensä kunnista löytyy Päihdepoliklinikka, A-klinikka tai Huumeklinikka, joka vastaa hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitoon ohjauksesta kunnassa.

Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Hoitoon pääsyn tulee tapahtuaa hoitotakuun mukaisissa ajoissa. Kokoamme tietoa siitä, miten hoitotakuu toteutuu kunnissa.

Terveysneuvontapisteet

Terveysneuvontapisteissä huumeita käyttävät saavat terveysneuvontaa ja voivat vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin. Osassa pisteitä on mahdollisuus testauttaa C-hepatiitti ja HIV. Listalla on myös muutama muu toimija, joilta saa puhtaita pistovälineitä.

Lista terveyneuvontapisteistä