0800 980 66

Irti Huumeista -puhelin

Ma–pe 9–15, ma–to 18–21
Puhelin tarjoaa sinulle tukea, keskustelukumppania sekä tietoa liittyen huumekysymykseen. Voit soittaa puhelimeen nimettömänä. Soittoosi vastaavat yhdistyksen työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset. Yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat aina vaitiolovelvollisia. Kaikki yhteydenotot ja saamamme tiedot käsitellään luottamuksellisina. Soittaminen on soittajalle maksutonta.

Kesän aukioloajat
Irti Huumeista -puhelin on iltapäivystyksen osalta suljettuna 23.6.-31.7. ja päiväpäivystyksen osalta 1.7.-8.8.

Irti Huumeista -chat
Chat vastaa kysymyksiin, jotka koskevat vertaistukea, Irti Huumeista ry:n muuta toimintaa, päihdepalveluja ja huumeilmiöitä. Irti Huumeista -chat on suljettuna heinäkuun.