Skuutilla Suomen halki -kampanja →

0800 980 66

Irti Huumeista -puhelin

Ma–pe 9–15, ma–to 18–21
Puhelin tarjoaa sinulle tukea, keskustelukumppania sekä tietoa liittyen huumekysymykseen. Voit soittaa puhelimeen nimettömänä. Soittoosi vastaavat yhdistyksen työntekijät ja koulutetut vapaaehtoiset. Yhdistyksen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat aina vaitiolovelvollisia. Kaikki yhteydenotot ja saamamme tiedot käsitellään luottamuksellisina. Soittaminen on soittajalle maksutonta.

Kesäaika
Irti Huumeista -puhelin on iltapäivystyksen osalta suljettuna 20.6.–2.8. ja päiväpäivystyksen osalta 21.6.–22.7.