Tule toimijaksi

Vapaaehtoistoiminta antaa parhaimmillaan tekijälleen elämyksiä, sosiaalisia suhteita, mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen, onnistumisen kokemuksia ja tunteen omasta tarpeellisuudesta. Irti Huumeista ry:n vapaaehtoisille on koulutusten lisäksi tarjolla mahdollisuus osallistua erilaisiin seminaareihin, joiden avulla saa uusia välineitä toimia vapaaehtoisena sekä vertaistukea omaan toimintaan. Lähtökohtamme on, että tavallisen ihmisen tieto, taito ja halu riittää päätökseen ryhtyä vapaaehtoiseksi toimijaksi.

Irti Huumeista ry:n vapaaehtoisilleen v. 2021 teettämässä osallisuuskyselyssä 96% vastanneista vastasi, että osallistuminen Irti Huumeista ry:n toimintaan on merkityksellisyyden kokemusta ja 78% oli saanut myönteistä palautetta vapaaehtoistoiminnassa kohtaamiltaan ihmisiltä. 74% vastaajista on saanut vapaaehtoistoiminnan kautta kokemuksen siitä, ettei ole yksin, ja 70% kokee voivansa vapaaehtoistoiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.

Vapaaehtoistoimintaan hakeudutaan haastattelun kautta, ja kaikki vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä. Ensimmäinen koulutus on kirjallinen verkkoperuskoulutus, joka on mahdollista käydä heti haastattelun jälkeen. Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena Irti Huumeista ry:ssä, voit olla yhteydessä Läheistyönkeskuksen henkilökuntaan:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (Irti Huumeista -puhelin, vapaaehtoistoiminta yleisesti)
Janita Maijanen
janita.maijanen@irtihuumeista.fi

Läheistyön koordinaattori (Läheisryhmät)
Petra Müller
petra.muller@irtihuumeista.fi

Huumetyön koordinaattori (Tukihenkilötoiminta, Irti Huumeista -chat)
Eetu Pakkanen
eetu.pakkanen@irtihuumeista.fi