Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Tule toimijaksi

Vapaaehtoistoiminta antaa parhaimmillaan tekijälleen elämyksiä, sosiaalisia suhteita, mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen, onnistumisen kokemuksia ja tunteen omasta tarpeellisuudesta. Irti Huumeista ry:n vapaaehtoisille on koulutusten lisäksi tarjolla mahdollisuus osallistua erilaisiin seminaareihin, joiden avulla saa uusia välineitä toimia vapaaehtoisena sekä vertaistukea omaan toimintaan. Lähtökohtamme on, että tavallisen ihmisen tieto, taito ja halu riittää päätökseen ryhtyä vapaaehtoiseksi toimijaksi. Irti Huumeista ry:llä sote-alan sekä viestinnän ammattilaiset tukevat vapaaehtoisia heidän toiminnassaan.

Irti Huumeista ry:n vapaaehtoisilleen syksyllä 2021 teettämässä osallisuuskyselyssä 94% vastanneista vastasi, että osallistuminen Irti Huumeista ry:n toimintaan on lisännyt omaa merkityksellisyyden kokemusta ja 90% oli saanut myönteistä palautetta vapaaehtoistoiminnassa kohtaamiltaan ihmisiltä. 81% vastaajista on saanut uusia ihmissuhteita vapaaehtoistoiminnan kautta. 77% kokee voivansa vapaaehtoistoiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, ja 87% kokee voivansa vaikuttaa vapaaehtoistoimintaan liittyviin asioihin. 100% vastaajista kokee saavansa tukea vapaaehtoistoimintaansa liittyvissä asioissa.

Vapaaehtoistoiminnan muodot

Irti Huumeista -puhelin

Läheisryhmätoiminta

Ehkäisevä huumetyö
Ehkäisevällä huumetyöllä pyritään vaikuttamaan ensisijaisesti aikuisväestön, varsinkin kasvattajien, huumeita koskevaan tietoon ja asenteisiin. Ehkäisevään työhön kuuluu muun muassa messut, tapahtumat ja vanhempainillat.

Sekasin-chat
Irti Huumeista ry on mukana Sekasin-chatissa. Kysy lisätietoja vapaaehtoistoiminnan vastaavalta!

Vapaaehtoiset pääsevät itse vaikuttamaan tekemäänsä toimintaan, sekä siihen, kuinka paljon he tekevät. Toiminta on valtakunnallista. Ylläolevien toimintamuotojen lisäksi Irti Huumeista ry:n vapaaehtoisten on mahdollista tehdä monenlaisia muutakin vapaaehtoistoimintaa, kysy ihmeessä lisää vapaaehtoistoiminnan vastaavalta!

Miten pääsen mukaan?

Vapaaehtoistoimintaan hakeudutaan haastattelun kautta, ja kaikki vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä. Ensimmäinen koulutus on kirjallinen verkkoperuskoulutus, joka on mahdollista käydä heti haastattelun jälkeen. Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena Irti Huumeista ry:ssä, voit olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan vastaavaan janita.maijanen@irtihuumeista.fi sopiaksesi puhelinhaastattelun.