Tule toimijaksi

Vapaaehtoistoiminta antaa parhaimmillaan tekijälleen elämyksiä, sosiaalisia suhteita, mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen, onnistumisen kokemuksia ja tunteen omasta tarpeellisuudesta. Irti Huumeista ry:n vapaaehtoisille on koulutusten lisäksi tarjolla mahdollisuus osallistua erilaisiin seminaareihin, joiden avulla saa uusia välineitä toimia vapaaehtoisena sekä vertaistukea omaan toimintaan. Lähtökohtamme on, että tavallisen ihmisen tieto, taito ja halu riittää päätökseen ryhtyä vapaaehtoiseksi toimijaksi. Irti Huumeista ry:llä sote-alan sekä viestinnän ammattilaiset tukevat vapaaehtoisia heidän toiminnassaan.

Irti Huumeista ry:n vapaaehtoisilleen syksyllä 2021 teettämässä osallisuuskyselyssä 94% vastanneista vastasi, että osallistuminen Irti Huumeista ry:n toimintaan on lisännyt omaa merkityksellisyyden kokemusta ja 90% oli saanut myönteistä palautetta vapaaehtoistoiminnassa kohtaamiltaan ihmisiltä. 81% vastaajista on saanut uusia ihmissuhteita vapaaehtoistoiminnan kautta. 77% kokee voivansa vapaaehtoistoiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, ja 87% kokee voivansa vaikuttaa vapaaehtoistoimintaan liittyviin asioihin. 100% vastaajista kokee saavansa tukea vapaaehtoistoimintaansa liittyvissä asioissa.

Vapaaehtoistoiminnan muodot


Irti Huumeista -puhelin

Irti Huumeista -chat
Irti Huumeista -chat tarjoaa tukea ja tietoa huumeisiin liittyvissä kysymyksissä ja ilmiöissä. Chat on anonyymi matalan kynnyksen toiminto, johon kuka tahansa Irti Huumeista ry:n sivuilla vieraileva voi esittää kysymyksiä ja kysyä neuvoja. Chat on avoinna arkisin.

Läheisryhmätoiminta

Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilötoimintaa on huumeita käyttävien läheisille, huumeita käyttäville ja toipuville. Tukihenkilötyössä noudatetaan Irti Huumeista ry:n tukihenkilötyön periaatteita. Tukihenkilötyöstä tehdään sopimus, johon kirjataan tukisuhteen tavoitteet.

Ehkäisevä huumetyö
Ehkäisevällä huumetyöllä pyritään vaikuttamaan ensisijaisesti aikuisväestön, varsinkin kasvattajien, huumeita koskevaan tietoon ja asenteisiin. Ehkäisevään työhön kuuluu muun muassa messut, tapahtumat ja vanhempainillat.

Miten pääsen mukaan?

Vapaaehtoistoimintaan hakeudutaan haastattelun kautta, ja kaikki vapaaehtoiset koulutetaan tehtäviinsä. Ensimmäinen koulutus on kirjallinen verkkoperuskoulutus, joka on mahdollista käydä heti haastattelun jälkeen. Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena Irti Huumeista ry:ssä, voit olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan vastaavaan janita.maijanen@irtihuumeista.fi