Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Huumeista

Huumeiden määrää on kasvanut uusien yhdistelmien ja muuntohuumeiden myötä. Nyt lainsäädäntö tuntee yli 700 huumeeksi luokiteltavaa yhdistettä. Yleisimmät huumausaineet Suomessa ovat kannabis, opioidit ja stimulantit.

 

Kannabis

 • valmistetaan hamppukasvien lajikkeista
 • muotoina kuivattu rouhe tai levy ja öljy
 • käyttö pääasiassa polttamalla, myös ruuan tai teen seassa
 • vaikutuksena rentoutuminen ja mielihyvän tunne; aiheuttaa toisille ahdistusta ja epämiellyttävää tunnetta
 • heikentää arviointi-, koordinointi- ja reaktiokykyä sekä muistia
 • aiheuttaa lähinnä psyykkistä riippuvuutta
 • pitkäaikainen polttaminen aiheuttaa hengitysteissä samoja vaikutuksia kuin tupakointi
 • altistaa ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle sekä lisää skitsofreniaan sairastumisen riskiä
 • runsas käyttö voi aiheuttaa psykoosioireita

 

Stimulantit; amfetamiini, ekstaasi, kokaiini

Amfetamiini

 • valmistetaan lääketeollisuudessa ja laittomissa laboratorioissa
 • muotoina kellertävän vaalea jauhe, kiteet, tabletti, kapseli tai liuos
 • käyttö suun kautta, nuuskaamalla, polttamalla tai suonensisäisesti
 • vaikutuksena ruokahaluttomuutta, euforiaa, ylienergisyyttä, itsevarmuutta sekä seksuaalisuuden ja voimakkuuden tunnetta; lisäksi myös unettomuutta, sekavuutta, aistiharhoja, vainoharhaisuutta, masennusta ja vapinaa
 • aiheuttaa voimakasta fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta
 • pitkäaikainen käyttö aiheuttaa persoonallisuuden muutoksia, kuten paniikki- ja vainoharhatiloja sekä joskus skitsofreniaa; voi johtaa myös ohimenevään tai pysyvään amfetamiinipsykoosiin

Ekstaasi

 • ekstaasi on keskushermostoa aktivoiva synteettinen aine, jonka kemiallinen nimi on MDMA
 • muotoina eriväriset ja -muotoiset tabletit tai kapselit, yleensä valkoinen tabletti
 • käyttö suun kautta, nuuskaamalla tai suonensisäisesti
 • vaikutusaika 4–6 tuntia
 • vaikutuksena voimakas hyvänolon tunne, lisääntynyt fyysinen suorituskyky, sosiaalisuus ja läheisyyden tunne, itsevarmuus, piristyminen ja hallusinaatiot; lisäksi liikehäiriöt ja lihaskrampit, ruokahaluttomuus, lämmönsäätelyn häiriöt, verenpaineen ja sykkeen nousu, hampaiden kiristely, pureskelu ja leuan jäykkyys
 • voi aiheuttaa aggressiivisuutta, ahdistusta tai masennusta
 • aiheuttaa psyykkistä riippuvuutta

Kokaiini

 • valmistetaan kokapensaan lehdistä
 • muotona valkoinen jauhe tai tahna
 • käyttö nuuskaamalla, suonensisäisesti tai polttamalla
 • stimuloi keskushermostoa
 • vaikutuksena euforinen ja energinen tunne; lisäksi vapina, huimaus, lihaskrampit, vainoharhaisuus ja pelkotilat
 • aiheuttaa voimakasta riippuvuutta
 • aiheuttaa sydämen toimintahäiriöitä ja sydänkohtauksia sekä aivohalvauksia ja neurologisia kohtauksia, joista voi seurata koomatila tai äkkikuolema

 

Opiaatit; morfiini, heroiini, opioidijohdannaiset lääkkeet

 • luonnonopiaatit oopiumunikosta: morfiini, kodeiini, heroiini; synteettiset opiaatit: esim. metadoni, petidiini
 • oopiumin muotoina tummanruskeat palat tai levyt; käyttö suun kautta tai nuuskaamalla

Morfiini

 • narkoottisten kivunlievityslääkkeiden (morfiini, kodeiini) muotoina kapseli, tabletti, liuos, laastari, peräpuikko
 • lamaannuttaa keskushermostoa
 • vaikutuksena voimakas hyvän olon tunne, nälän ja kivun tunteen katoaminen; lisäksi pahoinvointi, rauhattomuus, ihon kutina ja poltto
 • säännöllinen pitkäaikaiskäyttö voi johtaa psyykkiseen ja fyysiseen riippuvuuteen

Heroiini

 • saadaan oopiumunikosta
 • muotona ruskean ja valkoisen sävyinen jauhe; käyttö suun kautta, suonensisäisesti tai polttamalla
 • lamaannuttaa keskushermostoa
 • vaikutuksena voimakas hyvän olon tunne, nälän ja kivun tunteen katoaminen; lisäksi pahoinvointi, rauhattomuus, ihon kutina ja poltto
 • säännöllinen pitkäaikaiskäyttö voi johtaa psyykkiseen ja fyysiseen riippuvuuteen

Opioidijohdannaiset lääkkeet

 • keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet (morfiinijohdannaiset)
 • jotkut yskänlääkkeet (kodeiini, efedriini), jotkut suoliston toimintaan vaikuttavat lääkkeet (oopium)
 • tramadoli, oksikodoni, metadoni, hydromorfoni ja fentanyyli
 • buprenorfiini: nestemäinen käyttömuoto (esim. Subutex), kielenalustabletti ja iholle kiinnitettävä laastari
 • toisin kuin heroiinilla, morfiinilla tai metadonilla, buprenorfiinilla on niin sanottu kattovaikutus, mutta esimerkiksi alkoholin ja bentsodiatsepiinien kanssa sekoitettuna voi seurauksena olla hengityslama
 • korvaushoidossa käytetään buprenorfiini–naloksoni-yhdistelmävalmistetta (Suboxone), jossa on opioidiantagonisti naloksonia estämässä väärinkäyttöä
 • opioidijohdannaiset lääkkeet aiheuttavat fysiologista riippuvuutta, jonka vuoksi opioidilääkityksen äkillisestä lopettamisesta seuraa vieroitusoireita

 

Psykoaktiiviset aineet; LSD, sienet

LSD

 • synteettinen aine, aiheuttaa aistiharhoja
 • muotoina tabletti, kapseli, jauhe, liuos sekä imeytettynä sokeripalaan tai paperiin
 • vaikutuksina näköhallusinaatiot, aistien herkistyminen ja vääristyminen; lisäksi verenpaineen kohoaminen, sykkeen tiheneminen, hikoilu, vapina, pahoinvointi, sekavuutta, pelkotiloja
 • persoonallisuushäiriöisillä ihmisillä yksikin kerta voi aiheuttaa persoonallisuuden muutoksia
 • voi aiheuttaa pitkäaikaisia psykooseja

Sienet

 • käyttö syömällä, teeksi uutettuna juomalla tai polttamalla
 • huumaava ja hallusinogeeninen vaikutus; lisäksi kauhu ja kuolemanpelko, sekavuus, aggressiivisuus, pahoinvointi, kouristukset
 • voi kehittyä psyykkinen riippuvuus

 

Lääkkeet

 • lääkkeiden käyttö päihdyttävässä tarkoituksessa
 • sekakäyttö muiden lääkkeiden kanssa, lääkkeiden ja huumeiden sekakäyttö tai lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö
 • rauhoittavat ja unilääkkeet (bentsodiatsepiinit, barbituraatit), keskushermostoon vaikuttavat kipulääkkeet (morfiinijohdannaiset), laihdutuslääkkeet (amfetamiinin kaltaiset), jotkut yskänlääkkeet (kodeiini, efedriini), jotkut suoliston toimintaan vaikuttavat lääkkeet (oopium)
 • vaikutukset lääkkeen vaikuttavan aineen mukaisia

 

Muuntohuumeet

 • muuntohuumeilla tarkoitetaan päihdyttävää ainetta, jonka kemiallinen rakenne on muokattu niin, että laki ei enää luokittele sitä huumausaineeksi, vaan sitä voi esimerkiksi tilata netistä suoraan kotiin; muuntohuumeita ovat mm. Crystal Love, Kristalli tai Crystal Speedi ja Coco
 • muuntohuumeiden lisääntyminen on näkynyt tullin takavarikkotilastoissa; muuntohuumeita saapuu maahan postitse ja kuriiriliikkeiden lähetyksissä
 • käytön vaikutus on usein samanlaista kuin amfetamiinin tai ekstaasin
 • yleistä on myös useiden muuntohuumeiden samanaikainen käyttö
 • muuntohuumeiden ongelma on se, ettei kukaan, edes käyttäjät, tiedä mitä ne sisältävät tai mitkä niiden vaikutukset ovat
 • yliannostuksen riski on tavallista suurempi; käyttöannos on vain murto-osa esimerkiksi amfetamiinin käyttöannoksesta
 • myös muuntohuumeiden lyhyt vaikutusaika, ja siitä johtuva jopa parin tunnin välein toistuva käyttö lisää yliannostusriskiä
 • yliannoksen hoito joudutaan antamaan yleisemmin oireenmukaisesti
 • muuntohuumeiden käytöstä on aiheutunut useita kuolemantapauksia myös Suomessa
 • kesäkuussa 2011 tuli voimaan huumausainelain muutos, jonka mukaan Suomi voi jatkossa itse luokitella muuntohuumeita huumausaineiksi: muutoksen myötä EU:n uusien aineiden varoitusjärjestelmään ilmoitettu aine voidaan terveysvaarojen arvioinnin jälkeen määritellä kansallisesti huumausaineeksi
 • Suomi voi kansallisesti luokitella muuntohuumeiden lisäksi myös lääkeaineita huumausaineeksi, jos ne ovat farmakologisilta ominaisuuksiltaan rinnastettavissa huumausaineiksi
 • huumausaineiksi Suomessa luokiteltuja tunnetuimpia muuntohuumeita:
  • MDPV eli aakkoset
  • WH-018, JWH-073 ja JWH-018 ovat synteettisiä, huumausaineina käytettyjä aineita, joita myydään myös nimillä ”Spice”, ”jehova” ja synteettinen kannabis
  • ekstaasin kaltainen mCPP
  • keskushermostoa stimuloiva 2-DPMP
  • LSD:n kaltainen Bromo-Dragonfly

 

Laki

Lisätietoa THL:n sivuilta.

 

Riippuvuus

Riippuvuus päihdyttävälle aineelle edellyttää, että aineen tuottama fyysinen tai psyykkinen tila tuo niitä käyttävälle tyydytystä. Riippuvuudelle altistavat perinnölliset tekijät ja sosiaalisen oppimisen kokemukset lapsuudessa ja nuoruudessa. Aikuisiällä riippuvuus voi syntyä reaktiona erilaisiin kriiseihin elämässä.

Riippuvuus saattaa herättää häpeää ja syyllisyyttä riippuvaisessa henkilössä sekä hänen läheisissään. Riippuvuudesta vapautuminen edellyttää ongelman myöntämistä ja halua korjata tilanne. Tukihenkilöt, vertaisryhmät tai erilaiset hoidot ovat usein avuksi, mutta joissakin tapauksissa riippuvuudesta voi toipua myös yksin.

Päihdelinkki
Nuortenlinkki