Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Vapaaehtoisten illat

Vapaaehtoiset kokoontuvat alueillaan säännöllisesti. Yhteinen tapaaminen luo edellytyksiä vapaaehtoistyön jakamiselle ja luo yhteistä ME- henkeä. Samalla tapaamisissa on vertaisoppimista ja tulevien tapahtumien ja koulutusten läpikäyntiä. Oman alueen tapaamisista saat lisätietoa alueesi alueyhdyshenkilöltä tai vapaaehtoistyön vastaavalta Leea Seger…..