Palasista eteenpäin -hanke

Palasista eteenpäin – Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä on kolmivuotinen hanke, jossa kehitetään koko perhettä tukeva ensiapumalli.

Perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä mukana kulkevat läheiset. Tuki on lyhytkestoista ja helposti saavutettavaa, ja se räätälöidään kunkin perheen tarpeen mukaan. Työssä hyödynnetään myös vertaisuuden kokemuksia. Lyhyen kriisi-intervention jälkeen perheille pyritään löytämään kullekin sopiva jatkotuki. Käytännön mallin lisäksi läheisten tueksi kootaan itseapuopas hankkeen kotisivuille.

Palasista eteenpäin -hanke kehittää perhekeskeistä mallia eri toimintaympäristöihin ja levittää sitä ammattilaisten työvälineeksi helpottamaan kriisissä olevien perheiden kohtaamista.

Hanke on Irti huumeista ry:n ja Sininauhaliiton yhteistyössä toteuttama, STEAn rahoittama ja se toimii 2019–2022.

Hankeen projektipäällikkönä toimii Anu Kivistö p. 044 7699124 (Sininauhaliitto) ja projektityöntekijänä Sanna Tanskanen p. 050 5287979 (Irti huumeista ry).

Lue lisää hankkeen sivuilta

Perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä tiivisti mukana kulkevat läheiset.