Palasista eteenpäin -hanke

Päihteiden käyttöön liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää. Nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä monet läheiset painivat samojen haasteiden kanssa ja avun pyytäminen voi olla vaikeaa. Tilanne voi synnyttää äärimmäisen stressaavan tunnesekamelskan ja ahdinkoa.

Palasista eteenpäin – Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä -hanke kehittää läheiskeskeistä työskentelymallia tukemaan läheisiä kun nuori on alkanut käyttää huumeita.

Hankkeen työskentelyssä perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä mukana kulkevat läheiset.  Työskentelyssä hyödynnetään myös vertaisuuden kokemuksia.

Tarjoamamme tuki on lyhytkestoista (3-4 kk) ja sitä räätälöidään kunkin perheen tarpeen mukaan. Tilanteen itsenäistä tarkastelua varten hanke tarjoaa itseapuoppaan. Lyhyen kriisi-intervention jälkeen perheille pyritään löytämään kullekin sopiva jatkotuki.

Palasista eteenpäin -hanke kehittää ja levittää tätä mallia myös ammattilaisten työvälineeksi helpottamaan kriisissä olevien perheiden kohtaamista.

Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteistyössä toteuttama STEA-rahoitteinen hanke toimii 2019-2022.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anu Kivistö p. 044 7699124 (Sininauhaliitto) ja projektityöntekijänä Sanna Tanskanen p. 050 5287979 (Irti huumeista ry).

Lue lisää hankkeen sivuilta

Perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä mukana kulkevat läheiset.