Skuutilla Suomen halki -kampanja →

Palasista eteenpäin -hanke

Päihteiden käyttöön liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää. Nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä monet läheiset painivat samojen haasteiden kanssa ja avun pyytäminen voi olla vaikeaa. Tilanne voi synnyttää äärimmäisen stressaavan tunnesekamelskan ja ahdinkoa.

Palasista eteenpäin – Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä -hanke kehittää läheiskeskeistä työskentelymallia tukemaan läheisiä kun nuori on alkanut käyttää huumeita.

Hankkeen työskentelyssä perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä mukana kulkevat läheiset.  Työskentelyssä hyödynnetään myös vertaisuuden kokemuksia.

Tarjoamamme tuki on lyhytkestoista (3-4 kk) ja sitä räätälöidään kunkin perheen tarpeen mukaan. Tilanteen itsenäistä tarkastelua varten hanke tarjoaa itseapuoppaan. Lyhyen kriisi-intervention jälkeen perheille pyritään löytämään kullekin sopiva jatkotuki.
Vuoden 2022 aikana hankkeessa koulutetaan sote-ammattilaisia Palaset-mallin käyttöön, helpottamaan kriisissä olevien perheiden kohtaamista.

Hanke on tuottanut kriisissä olevan perheiden avuksi Itseapuoppaan.

Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteistyössä toteuttama STEA-rahoitteinen hanke toimii 2019-2022.

Palasista eteenpäin -hankkeen projektipäällikkönä toimii Emilia Puistovirta ja projektityöntekijänä Tiina Haajanen.

Emilia Puistovirta
p. 044 499 3219
emilia.puistovirta(at)sininauha.fi

Tiina Haajanen
p. 050 528 7979
tiina.haajanen(at)irtihuumeista.fi
tiina.haajanen(at)sininauha.fi

 

Lue lisää hankkeen sivuilta

Perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä mukana kulkevat läheiset.