Palasista eteenpäin -hanke

Päihteiden käyttöön liittyy usein syyllisyyttä ja häpeää. Nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä monet läheiset painivat samojen haasteiden kanssa ja avun pyytäminen voi olla vaikeaa. Tilanne voi synnyttää äärimmäisen stressaavan tunnesekamelskan ja ahdinkoa.

Palasista eteenpäin – Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä -hanke kehittää läheiskeskeistä työskentelymallia tukemaan läheisiä kun nuori on alkanut käyttää huumeita.

Hankkeen työskentelyssä perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä mukana kulkevat läheiset.  Työskentelyssä hyödynnetään myös vertaisuuden kokemuksia.

Tarjoamamme tuki on lyhytkestoista (3-4 kk) ja sitä räätälöidään kunkin perheen tarpeen mukaan. Tilanteen itsenäistä tarkastelua varten hanke tarjoaa itseapuoppaan. Lyhyen kriisi-intervention jälkeen perheille pyritään löytämään kullekin sopiva jatkotuki.

Palasista eteenpäin -hanke kehittää ja levittää tätä mallia myös ammattilaisten työvälineeksi helpottamaan kriisissä olevien perheiden kohtaamista.

Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteistyössä toteuttama STEA-rahoitteinen hanke toimii 2019-2022.

 

Tiedoksi 9.3.2020

Palasista eteenpäin hankkeessa henkilöstömuutoksia

Palasista eteenpäin -hankkeen projektipäällikkö Anu Kivistö siirtyy muihin työtehtäviin alkaen 23.3.2020.

Projektipäällikön työtehtävää hoitaa jatkossa Sanna Tanskanen, joka on siirtynyt Sininauhaliiton palvelukseen alkaen 2.3.2020 (sanna.tanskanen@sininauha.fi). Projektityöntekijänä on aloittanut samanaikaisesti Outi Partti, jonka työnantajana toimii Irti Huumeista ry (outi.partti@irtihuumeista.fi).

Huomioithan, että puhelinnumerot päivittyvät viikon 12 aikana. Siihen saakka sivustoilla näkyvät puhelinnumerot toimivat entiseen tapaan. Numerot päivitetään Sininauhaliiton sivuille, hankkeen kotisivuille (www.palasistaeteenpain.fi) ja Facebook -sivustolle viikon 12 aikana. Sähköpostit ovat toiminnassa heti.

Hankkeen työskentely on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja nostaa esille läheisten avun tarpeen konkreettisuuden, kun nuori on alkanut kokeilemaan tai käyttämään huumeita. Anu Kivistö kiittää ja luotsaa hankkeen haikein, mutta luottavaisin mielin Sanna Tanskasen johdettavaksi.

Lue lisää hankkeen sivuilta

Perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, joka pitää sisällään nuoren elämässä mukana kulkevat läheiset.