Taite 3–4/2016

Taite 3–4/2016

http://www.e-julkaisu.fi/irti-huumeista/taite/3-4-2016/

Raittiiksi sinnittelevä äiti löysi avun vertaistuesta. Surutyöryhmästä apua kuolleiden omaisille.