Julkaisut

Irti Huumeista ry:n kanssa yhteistyössä tehdyt opinnäytetyöt ja pro gradut:

Opinnäytetyöt ja pro gradut 2021:

Lindström, Bianca:
Huumeiden käyttäjien sisarusten kokemuksia saamastaan sosiaalisesta tuesta

Laaksonen, Jenny; Niskanen, Jenna; Yildiz, Emina:
”Kukaan ei ymmärrä sitä, miten paljon sisaruksen menetys sattuu” : Huumeisiin kuolleiden sisarusten päihdepalvelut asiakasosallisuuden näkökulmasta

Kivistö, Johanna; Kukkonen, Anne:
”Sattuu niin helvetisti” : Isovanhempien kokemuksia lapsenlapsen huumeiden käytöstä

Halonen, Kiia; Heinonen, Jenna:
Huumeiden käyttäjien läheisten psykososiaalisen tuen tarve

Opinnäytetyöt ja pro gradut 2020:

Erkkilä, Tiina:
Päihdekuolema läheisen kertomana